Nieuws

Corona

We kunnen niet meer om het Coronavirus heen. Er zijn dan toch strenge maar zeker broodnodige maatregelen gekomen vanop federaal niveau. We hebben we eveneens vanuit onze beroepsverenigingen duidelijke adviezen gekregen. Het wordt ten stelligste afgeraden voor tandartsen om nog niet dringende behandelingen uit te voeren d.w.z. dat we terugvallen op een minimale dienstverlening. Echter we blijven beschikbaar voor zeer dringende behandelingen. En mocht u vragen hebben, dan kan u steeds bij ons terecht via telefoon of mail.

Persmededeling op 15/03/2020 vanuit de twee Vlaamse beroepsverenigingen:

In het licht van de heel precaire en snel evoluerende toestand  hebben het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) en de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) een gezamenlijk standpunt ingenomen om  maatregelen te adviseren dewelke een verdere verspreiding van het Corona virus zoveel als mogelijk voorkomen.
Sommige efficiënte beschermingsmiddelen zijn onvoldoende beschikbaar door gebrek aan toelevering en daarom wordt aangeraden aan de Vlaamse tandartsen om vanaf maandag 16 maart 2020 nog enkel de noodzakelijke en urgente behandelingen uit te voeren.

Patiënten die in de komende weken een afspraak hebben worden gevraagd de tandarts telefonisch te contacteren om na te gaan of hun behandeling kan doorgaan. Als de behandeling kan doorgaan, zal uw tandarts de nodige hygiënische informatie verstrekken zodat dit veilig kan doorgaan.
Patiënten met symptomen zoals ademhalingsklachten, hoest- of niesklachten zullen niet in aanmerking komen voor behandeling in de privépraktijk.
 
Namens     VVT: Philippe Decroock, voorzitter
                   VBT: Frank Herrebout, voorzitter

Waarom is er een reëel gevaar voor tandartsen en hun personeel?

Wanneer tandartsen een boor of een ultrasoonreiniger hanteren in de mond van de patiënt wordt er een aerosol gecreëerd die zich verspreidt rondom de patiënt, tandarts en zijn of haar eventuele assistent(e). Deze aerosol bestaat voor 90% uit water en voor 10% uit speeksel en eventueel bloed van de patiënt. Te midden van deze wolk werkt een tandarts dagdagelijks. In normale omstandigheden volstaat het om als tandarts een mondmasker en handschoenen te dragen als bescherming en om na de behandeling van elke patiënt alle oppervlakken en gebruikte materialen te reinigen, te ontsmetten en te steriliseren. Echter vandaag de dag leven we niet in normale omstandigheden maar leven we in een Coronapandemie en speciale situaties vragen nu eenmaal om speciale voorzorgsmaatregelen. En net die beschermingsmiddelen, de zogenaamde FFP2-mondmaskers, zijn niet voorhanden.

Wat in onze praktijk?

Concreet schorten wij alle geplande afspraken t.e.m. vrijdag 3 april op. Enkel nog patiënten die urgente zorgen nodig hebben, zullen behandeld worden. Dit wil zeggen dat we nog bereikbaar zijn indien u:

 • een ongeval heeft gehad
 • acute en hevige tandpijn heeft
 • nabloedingen heeft na een eerdere behandeling
 • mogelijks een levensbedreigende ontsteking heeft (abseccen met uitbreiding)

Urgenties behandelen we dus nog wel, dit om te vermijden dat spoeddiensten in de ziekenhuizen ook nog eens deze patiënten te zien krijgen. Hulpverleners daar hebben om dit moment andere prioriteiten.  

Ondertussen bekijken wij welke afspraken er eventueel wel nog kunnen doorgaan. Deze patiënten zullen hierover persoonlijk gecontacteerd worden.

Indien deze maatregelen sneller kunnen opgeheven worden, zullen wij u daar ook tijdig van verwittigen.

Verder willen we benadrukken dat we bereikbaar blijven voor al uw vragen. U kan ons het telefonisch bereiken op het nummer 052 31 61 00 en via e-mail naar secretariaat@ivident.be.

Als iedereen de maatregelen strikt opvolgt, kunnen we dit virus indijken en zo snel mogelijk opnieuw de draad opnemen van ons gewone dagelijkse leven. We roepen dan ook zeker op om verantwoordelijk en solidair te zijn in deze voor iedereen moeilijke tijden. Onder het motto #flattenthecurve!

Lees verder

Milieuvriendelijk

Ook wij willen ons steentje bijdragen aan een propere wereld met minder plastic. Daarom hebben wij onze plastic bekertjes aan de spoelkom vervangen door glazen. Door deze kleine aanpassing kunnen we onze plastic afval aanzienlijk verminderen. Alle beetjes helpen!

Lees verder

Coronavirus

Nu het Coronavirus ook opduikt in ons land passen we een aantal extra voorzorgsmaatregelen toe in de praktijk. Hygiëne is sowieso al een belangrijke topic voor ons maar nu, gezien de snelle verspreiding, toch wat extra maatregelen. Zo vragen we bij het binnenkomen om de handen te desinfecteren met een ontsmettingsalcohol. Daarnaast vragen we aan elke patiënt om de mond te spoelen met een mondspoeling vooraleer er met de behandeling gestart wordt.

Andere ontsmettingsregels, volgens dewelke we altijd al werkten, blijven natuurlijk van toepassing. De behandelruimte (tablet, stoel, instrumentenunit, spoelkom) wordt na elke behandeling ontsmet en al het materiaal wordt steeds gereinigd en gesteriliseerd volgens de regels van de kunst waarbij we gebruik maken van moderne apparatuur.

Lees verder

Tandartsen mogen duurder worden, maar wij niet!

In de media is er veel te doen rond de tarieven die tandartsen mogen hanteren. We willen jullie alvast geruststellen, wij passen in 2020 onze tarieven niet aan.

We hebben onze honoraria vastgesteld begin 2019. Belangrijk hierbij was om niet te moeten inboeten op kwaliteit in onze dienstverlening of materialen maar zeker ook de kosten voor jullie als patiënt. Want één van onze prioriteiten is, en blijft nog steeds, om tandzorg laagdrempelig en toegankelijk te houden voor elke patiënt.

U kan hier het artikel lezen dat hieromtrent verscheen op nieuwsblad.be.

Lees verder

De WK-koorts stijgt, ook bij ons!!

Al maandenlang kijken we met z’n allen uit naar het WK-voetbal, vandaag is het eindelijk zover en spelen onze duivels hun eerste match. Ook wij scharen ons als 12de man achter onze nationale ploeg! Come on Belgium!!

#Allinred #Redtogether

Lees verder

GDPR-wetgeving of Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 moeten wij voldoen aan de GDPR-wetgeving.

GDPR in het kort:

 • Staat voor General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Bescherming van persoonlijke data van de Europese burger
 • Maatregelen tegen hackers en datalekken
 • In voege vanaf 25 mei 2018
 • Procedure voor dataverzameling en -opslag van persoonlijke gegevens
 • Toestemming vragen om gegevens te verzamelen en gebruiken
 • Individu heeft het recht om ‘vergeten te worden’
 • Verhoogde security maatregelingen zijn nodig

BVBA IVIDENT verzamelt, verwerkt en deelt alle gegevens conform de GDPR-wet.

Wij benadrukken dat uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruikt worden voor interne doeleinden en enkel gedeeld worden in functie van een doorverwijzing, van dewelke u steeds tijdens uw consultatie op de
hoogte wordt gebracht.
Wij delen nooit patiëntengegevens met externe organisaties en/of bedrijven. Met uitzondering van wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.
Als patiënt heeft u ten alle tijde het recht om uw persoonsgevens te corrigeren of te laten verwijderen uit ons databestand.
Alle door ons genomen maatregelen zijn, zoals ons opgedragen, gebundeld in het register voor gegevensverwerking dewelke consulteerbaar is op uw vraag.

Indien u nog verdere vragen en/of opmerkingen heeft, kan u die stellen of mededelen via secrtariaat@ivident.be

Lees verder

Onder het motto “Work hard, play hard”…

Omdat het niet altijd even serieus moet zijn, gingen wij afgelopen maand naar een event georganiseerd door BNP Parisbas Fortis. Op hun uitnodiging om te netwerken na een DJ-set van Lost Frequenties gingen wij maar al te graag in!

Lees verder