Corona

We kunnen niet meer om het Coronavirus heen. Er zijn dan toch strenge maar zeker broodnodige maatregelen gekomen vanop federaal niveau. We hebben we eveneens vanuit onze beroepsverenigingen duidelijke adviezen gekregen. Het wordt ten stelligste afgeraden voor tandartsen om nog niet dringende behandelingen uit te voeren d.w.z. dat we terugvallen op een minimale dienstverlening. Echter we blijven beschikbaar voor zeer dringende behandelingen. En mocht u vragen hebben, dan kan u steeds bij ons terecht via telefoon of mail.

Persmededeling op 15/03/2020 vanuit de twee Vlaamse beroepsverenigingen:

In het licht van de heel precaire en snel evoluerende toestand  hebben het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) en de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) een gezamenlijk standpunt ingenomen om  maatregelen te adviseren dewelke een verdere verspreiding van het Corona virus zoveel als mogelijk voorkomen.
Sommige efficiënte beschermingsmiddelen zijn onvoldoende beschikbaar door gebrek aan toelevering en daarom wordt aangeraden aan de Vlaamse tandartsen om vanaf maandag 16 maart 2020 nog enkel de noodzakelijke en urgente behandelingen uit te voeren.

Patiënten die in de komende weken een afspraak hebben worden gevraagd de tandarts telefonisch te contacteren om na te gaan of hun behandeling kan doorgaan. Als de behandeling kan doorgaan, zal uw tandarts de nodige hygiënische informatie verstrekken zodat dit veilig kan doorgaan.
Patiënten met symptomen zoals ademhalingsklachten, hoest- of niesklachten zullen niet in aanmerking komen voor behandeling in de privépraktijk.
 
Namens     VVT: Philippe Decroock, voorzitter
                   VBT: Frank Herrebout, voorzitter

Waarom is er een reëel gevaar voor tandartsen en hun personeel?

Wanneer tandartsen een boor of een ultrasoonreiniger hanteren in de mond van de patiënt wordt er een aerosol gecreëerd die zich verspreidt rondom de patiënt, tandarts en zijn of haar eventuele assistent(e). Deze aerosol bestaat voor 90% uit water en voor 10% uit speeksel en eventueel bloed van de patiënt. Te midden van deze wolk werkt een tandarts dagdagelijks. In normale omstandigheden volstaat het om als tandarts een mondmasker en handschoenen te dragen als bescherming en om na de behandeling van elke patiënt alle oppervlakken en gebruikte materialen te reinigen, te ontsmetten en te steriliseren. Echter vandaag de dag leven we niet in normale omstandigheden maar leven we in een Coronapandemie en speciale situaties vragen nu eenmaal om speciale voorzorgsmaatregelen. En net die beschermingsmiddelen, de zogenaamde FFP2-mondmaskers, zijn niet voorhanden.

Wat in onze praktijk?

Concreet schorten wij alle geplande afspraken t.e.m. vrijdag 3 april op. Enkel nog patiënten die urgente zorgen nodig hebben, zullen behandeld worden. Dit wil zeggen dat we nog bereikbaar zijn indien u:

  • een ongeval heeft gehad
  • acute en hevige tandpijn heeft
  • nabloedingen heeft na een eerdere behandeling
  • mogelijks een levensbedreigende ontsteking heeft (abseccen met uitbreiding)

Urgenties behandelen we dus nog wel, dit om te vermijden dat spoeddiensten in de ziekenhuizen ook nog eens deze patiënten te zien krijgen. Hulpverleners daar hebben om dit moment andere prioriteiten.  

Ondertussen bekijken wij welke afspraken er eventueel wel nog kunnen doorgaan. Deze patiënten zullen hierover persoonlijk gecontacteerd worden.

Indien deze maatregelen sneller kunnen opgeheven worden, zullen wij u daar ook tijdig van verwittigen.

Verder willen we benadrukken dat we bereikbaar blijven voor al uw vragen. U kan ons het telefonisch bereiken op het nummer 052 31 61 00 en via e-mail naar secretariaat@ivident.be.

Als iedereen de maatregelen strikt opvolgt, kunnen we dit virus indijken en zo snel mogelijk opnieuw de draad opnemen van ons gewone dagelijkse leven. We roepen dan ook zeker op om verantwoordelijk en solidair te zijn in deze voor iedereen moeilijke tijden. Onder het motto #flattenthecurve!