GDPR-wetgeving of Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 moeten wij voldoen aan de GDPR-wetgeving.

GDPR in het kort:

  • Staat voor General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming
  • Bescherming van persoonlijke data van de Europese burger
  • Maatregelen tegen hackers en datalekken
  • In voege vanaf 25 mei 2018
  • Procedure voor dataverzameling en -opslag van persoonlijke gegevens
  • Toestemming vragen om gegevens te verzamelen en gebruiken
  • Individu heeft het recht om ‘vergeten te worden’
  • Verhoogde security maatregelingen zijn nodig

BVBA IVIDENT verzamelt, verwerkt en deelt alle gegevens conform de GDPR-wet.

Wij benadrukken dat uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruikt worden voor interne doeleinden en enkel gedeeld worden in functie van een doorverwijzing, van dewelke u steeds tijdens uw consultatie op de
hoogte wordt gebracht.
Wij delen nooit patiëntengegevens met externe organisaties en/of bedrijven. Met uitzondering van wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.
Als patiënt heeft u ten alle tijde het recht om uw persoonsgevens te corrigeren of te laten verwijderen uit ons databestand.
Alle door ons genomen maatregelen zijn, zoals ons opgedragen, gebundeld in het register voor gegevensverwerking dewelke consulteerbaar is op uw vraag.

Indien u nog verdere vragen en/of opmerkingen heeft, kan u die stellen of mededelen via secrtariaat@ivident.be